our values

News

09/05/2020

Në Degën e Prizrenit po vazhdojnë trajnimet në largësi për mësimdhënësit praktikantë në shkollat tona. Këtë javë me temën "Motivimi i nxënësve" ka ligjëruar psikologja e shkollës Havushe Sopi.

E falënderojmë atë dhe mësimdhënësit praktikantë.

 

#MaarifSchools #BestSchool #BestEducation #IMSK #MaarifVakfı #Maarif #MaarifInternational #MaarifKosova #TheBest