our values

REGISTRATION FORM
Click here to access the registration form....
20/05/2020
SCHOLARSHIP APLICATION
Welcome to Maarif Schools of Kosova! We are very pleased to welcome your enrollment application at our school! Please fill up the application below, in order...
20/05/2020
GARË PËR PUNIMIN E FLUTURAKEVE
GARË PËR PUNIMIN E FLUTURAKEVE Tema: "Fluturimi i parë në qiell pas pandemisë" Nxënësit e shkollave “Maarif” do të garojnë në mes vete për punimin më të...
20/05/2020
K O N K U R S
K O N K U R S     Për këto vende të lira të punës   Mësimdhënës për lëndën e gjuhës shqipe në Prizren (1 pozitë e hapur) Mësimdhënës...
21/07/2020
Në Degën e Prizrenit po vazhdojnë trajnimet në largësi për mësimdhënësit praktikantë në shkollat tona. Këtë javë me temën "Motivimi i nxënësve" ka ligjëruar psikologja...
09/05/2020
Projekte nga nxënësit e Shkollës së Mesme të Ulët
Nxënësit e Shkollës së Mesme të Ulët, Dega në Prishtinë, po i realizojnë me shumë sukses projektet e ndryshme si nga lënda e gjeografisë, po...
09/05/2020
Një takim në largësi.
Kryetari i Departamentit Përgjegjës për Institucionet Arsimore Private, i Ministrisë së Arsimit të Republikës së Turqisë, z. Murat Adalı, ka realizuar një takim në largësi...
08/05/2020
“International Maarif Schools of Kosova” is now hiring!
“International Maarif Schools of Kosova” is now hiring. The job vacancy is open until 14th of August 2019. **** Shkollat “Maarif” të Kosovës për vitin...
08/05/2020
MAARIF EDUCATION CENTER
Maarif Education Center do të hapet nga muaji shtator në qytetin e Gjilanit Me kurs të matematikës, të fizikës, të biologjisë, të kimisë, të gjuhës...
07/05/2020